581 203 020

Ordinace

1. všichni pacienti včetně akutních se musí telefonicky objednat 2. nechoďte do ordinace pokud jste v karanténě nebo máte příznaky akutního respiračního onemocnění  3. do ordinace vstupujte s rouškou a po předchozí desinfekci rukou 4. dodržujte přesně stanovené časy,...