OBJEDNEJTE SE 581 203 020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a  rapidně narůstajímu počtu infikovaných nemocí covid zavádíme

s okamžitou platností tato opatření:

1. všichni pacienti včetně akutních se musí telefonicky objednat

2. nechoďte do ordinace pokud jste v karanténě nebo máte příznaky akutního respiračního onemocnění 

3. do ordinace vstupujte s rouškou a po předchozí desinfekci rukou

4. dodržujte přesně stanovené časy, aby nedocházelo ke kumulaci pacientů.V čekárně mohou být pouze 2 pacienti s odstupem 2 m.

Děkujeme za dodržování těchto opatření.  Chráníte tím nejen sebe, ale i nás zdravotníky